På framtidens val och väljare

Nu har Vallagskommitten presenterat sitt betänkade. Framför allt fem punkter gillar jag: 1: Att införa elektronisk röstning. Ja, men det var väl på tiden! Vi borde ligga i framkant vad gäller e-frågor, men det är f-baskat trögt! Kanonbra att kommitten lyfter upp detta. För dagens unga är detta vardag. För framtidens unga en självklarhet. Kanske […]