Lista några bra saker…

….med valrörelse. – Man får frisk luft. Massor. Jättemycket faktiskt. Hela tiden. – Mycket motion (se ovan) – Man får umgås med engagerade, dedicerade människor som är genuint intresserade av demokrati – från olika partier – Man träffar och diskuterar med engagerade medborgare. Unga som gamla. Som har frågor, påpekanden och förslag att dela med […]