Förbjuda eller göra omöjligt…

För medborgarna blir resultatet detsamma – avskaffad valfrihet. Jag får en hel del påhopp från den rödgröna sidan som, med emfas, hävdar att de inte alls vill förbjuda varken vårdcentraler eller friskolor. Och de har faktiskt rätt… De vill inte förbjuda. De vill bara göra det omöjligt att bedriva någon som helst välfärdsverksamhet i någon […]

Vem vet bäst?

Vem vet bäst när det gäller din, eller dina barns skolgång? Du själv eller en partiledare i Stockholm? Vem vet bäst vilken vårdcentral eller läkare som passar dig bäst? Du själv eller en partiledare i Stockholm? Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är inte ense om så mycket. Men när det kommer till frågan “Vem vet bäst”, ja, […]

“Respekt och värdighet”

Det är valspråket för Johannesvården, en privat vårdcentral i Tynnered. Jag vill drista mig till att kalla den en värdegrundsbaserad  vårdcentral med behov av ekonomiskt överskott. Dvs det som lite hårt kallas “vinst” och vill förbjudas av Vänsterpartiet. Men vinst betyder inte att ägarna “roffar åt sig” för egen vinning. Vinst innebär de facto att […]