Vem vet mest – och vem vet bäst?

Vem vet mest respektive bäst om sjukvård? Ja, vad det gäller den samlade mängden kunskap finns säkert både läkare, sjuksköterskor, professorer, tjänstemän och politiker somvet mer än du och jag. Men den som vet bäst vilken sjukvård du behöver är ju faktiskt du! Med ett vårdvalssystem, likt det vi har i dag inom primärvården (vårdcentraler) […]