Oacceptabel vuxenmobbing

Den senaste veckan har jag, på olika sätt, blivit uppmärksammad på eller vittne till rena mobbingsituationerna på arbetsplatser. Ett beteende som aldrig får accepteras. På en arbetsplats utsätts nyanställda för kränkande behandling. Ju bättre de försöker göra sitt arbete, desto hårdare ansatta blir de av äldre kollegor som bestämt sig för att sätta dem på […]

På mod

Om bara hälften av oss hade besuttit bara hälften av det mod Raoul Wallenberg hade, ja då hade världen varit en bättre plats att bo på. Det Raoul Wallenberg lyckades med är nästan utan motstycke. Exakt hur många människor han räddade vet vi inte. Men det kan vara upp emot hundratusen personer. Hundratusen människor som […]